Behandlingar

Tandkronor och Broterapi

Ersättning av skadade eller saknade tänder med en fast konstruktion

Vad är en tandkrona?

När en tand är kraftigt skadad, saknar stora delar av tanden eller kraftigt missfärgad i fronten så kan den behöva ersättas med en krona. Tanden slipas ner och man skickar ett avtryck till en tandtekniker som framställer ett tand av oftast hel porslin och ibland med metall under som inte syns. Kronan cementeras sedan på den slipade tanden.

Om tanden saknas helt så kan man ersätta luckan med ett implantat och sedan fästa en krona på implantatet.

Vad är en tandbro eller tandbrygga?

När det saknas en eller flera tänder och tänderna som sitter bredvid luckan är också skadade eller lagade med stora fyllningar så kan man ersätta luckan genom att slipa ner tänderna och framställa en bro som är flera tänder som sitter ihop och cementeras på de kvarvarande tänderna